Simulationsbaseret undervisning

De fem social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland arbejder i et fælles projekt med at højne kvaliteten og effekten af teknologiunderstøttet og simulationsbaseret undervisning på social- og sundhedsuddannelserne samt at etablere pædagogisk og fagligt ambitiøse standarder for simulation.

  • Projektet forløber i perioden 2017-2019 og finansieres af Region Midtjyllands udviklingsfond. 
  • Projektets følgeforskning foretages af Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Århus Universitet (DPU). 

Standarder for simulation

I udviklingen af standarderne for simulation er der taget udgangspunkt i INACSL’s standarder for simulation, kendte standarder fra sundhedssektoren samt skolernes erfaring med simulationsbaseret undervisning.

Der er i projektet udviklet seks standarder, som beskriver introduktion og forberedelse til, gennemførelse og evaluering af simulationsbaseret undervisning – Åbn filer med standarderne herunder.

Standarderne kan også findes på websiden Videnscenter for Velfærdsteknologi 

Standard for simulationslæringsmiljø som PDF - Klik her              Standard for simulationsforberedelse som PDF - Klik her     

Standard for facilitator som PDF - Klik her                                     Standard for briefing som PDF - Klik her

Standard for scenariebeskrivelse som PDF - Klik her                    Standard for debriefing som PDF - Klik her

Storyboard skabeloner

Her finder du tomme skabeloner. Brug skabelonerne til forløb du udvikler og uploader her i portalen.

Skabelon for storyboard til elev - Klik her                                      Skabelon for storyboard til lærer - Klik her

Afprøvede standarder i storyboard skabeloner

I 2018 blev standarderne afprøvet ved 10 højteknologiske scenarier.

Klik herunder og åbn de udviklede og afprøve scenarier.

Grundforløb 2 SSH

Grundforløb 2 SSA

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

What do you want to do ?
New mail